Valpreventie

Vallen komt vaak voor en kan grote gevolgen hebben

Uit de ouderenmonitor die de GGD eind 2010 afnam bij zelfstandig wonende
ouderen bleek dat 16% in de laatste drie maanden voorafgaand aan het onderzoek is gevallen. Bij het toenemen van de leeftijd neemt ook het risico op vallen toe. Van de 75-plussers is dit percentage 21% en bij 85-plussers zelfs 28%! Ondanks deze hoge cijfers is er waarschijnlijk toch nog een onderschatting van de problematiek, omdat de meeste valincidenten zonder letsel niet gemeld worden. Ook erkennen ouderen zelf vaak niet het hoge risico dat zij lopen om te vallen, en zijn zij zich nog onbewust van de grote gevolgen van een val zoals verlies van zelfstandigheid en traag herstel bij bijvoorbeeld een heupfractuur.

 

Cursus Vallen verleden tijd

Bent u 65 jaar of ouder en weleens gevallen of juist bang om te vallen? Dan is de cursus ‘Vallen Verleden Tijd’ voor u bedoeld! Tijdens tien bijeenkomsten leert u gevaarlijke situaties in het dagelijks leven herkennen door te oefenen op een hindernisbaan. Door de verschillende spelvormen tijdens de cursus leert u veilig te bewegen in een drukke omgeving. Daarnaast wordt de kans op letsel bij een val door een valtraining verkleind.

 

Wanneer?

Wij verzorgen deze cursus in het najaar en in het voorjaar. U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen, er wordt dan contact opgenomen wanneer de cursusdata bekend zijn.