Deze voorwaarden, samen met de huisregels, maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysiotherapie Hatert, die ingaat op het moment van de behandelafspraak

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nagaan of er voldoende verzekeringsrecht voor de voorgenomen behandelingen bestaat. Indien Fysiotherapie Hatert de behandelingen niet bij de verzekeraar kan declareren, dient de nota door patiënt voldaan te worden

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden trainingen

Het lesgeld wordt afgerekend per losse les, met een knipkaart of middels een doorlopend abonnement. Er zijn knipkaarten van 5 of 10 trainingen.

U dient vóór de les bij de balie te betalen. U haalt daar tegelijkertijd de trainingskaart op. Zonder betaling, knipkaart of abonnement kunt u niet trainen. Het is dus niet mogelijk om achteraf te betalen. Op onze locatie Geeresteinstraat is het mogelijk om te pinnen.

Opzegtermijn: geldt alleen voor de abonnementen, met een opzegtermijn van vier weken. U kunt mondeling, telefonisch of schriftelijk opzeggen.

Bij een abonnement blijven de termijnen doorgaan, ondanks uitval van lessen door vakantie of andere omstandigheden. Hier is in het tarief rekening mee gehouden.

De praktijk is gesloten op de landelijke feestdagen. We werken met aangepaste tijden in reguliere schoolvakantieperiodes. Uw gebruikelijke trainingstijd kan dan komen te vervallen.

De trainingen zijn voor eigen risico. Fysiotherapie Hatert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal, schade of letsel.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zoekt Fysiotherapie Hatert naar een redelijke oplossing.