Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden, samen met de huisregels, maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en Fysiotherapie Hatert, die ingaat op het moment van de behandelafspraak

De patiënt/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nagaan of er voldoende verzekeringsrecht voor de voorgenomen behandelingen bestaat. Indien Fysiotherapie Hatert de behandelingen niet bij de verzekeraar kan declareren, dient de nota door patiënt/cliënt voldaan te worden

Betalingsvoorwaarden

 

Voorwaarden trainingen

Het lesgeld wordt afgerekend per losse les, met een knipkaart of middels een doorlopend abonnement. Er zijn knipkaarten van 5 of 10 trainingen.

Je dient vóór de les bij de balie te betalen. Je haalt daar tegelijkertijd de trainingskaart op. Zonder betaling, knipkaart of abonnement kan je niet trainen. Het is dus niet mogelijk om achteraf te betalen. Pinnen is mogelijk.

Opzegtermijn geldt alleen voor de abonnementen, met een opzegtermijn van vier weken. Je kunt mondeling, telefonisch of schriftelijk opzeggen.

Bij een abonnement blijven de termijnen doorgaan, ondanks uitval van lessen door vakantie of andere omstandigheden. Hier is in de prijs rekening mee gehouden.

Indien je verhinderd bent om te komen, dien je je minimaal 1 dag van tevoren af te melden. De training zal anders in rekening worden gebracht.

De praktijk is gesloten op de landelijke feestdagen. Aangepaste tijden in reguliere schoolvakantie periodes. Jouw gebruikelijke trainingstijd kan dan komen te vervallen.

De trainingen zijn voor eigen risico. Fysiotherapie Hatert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal, schade of letsel.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zoekt Fysiotherapie Hatert naar een redelijke oplossing.