Deze voorwaarden, samen met de huisregels, maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysiotherapie Hatert, die ingaat op het moment van de behandelafspraak

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nagaan of er voldoende verzekeringsrecht voor de voorgenomen behandelingen bestaat. Indien Fysiotherapie Hatert de behandelingen niet bij de verzekeraar kan declareren, dient de nota door patiënt voldaan te worden

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden trainingen

Het abonnementsgeld wordt afgerekend per kalendermaand, via automatische incasso. Het wordt maandelijks rond de 25e afgeschreven.

De opzegtermijn is één kalendermaand. U kunt mondeling, telefonisch of schriftelijk opzeggen.

Bij een abonnement blijven de termijnen doorgaan, ondanks uitval van lessen door vakantie of andere omstandigheden. Hier is in het tarief rekening mee gehouden.

De praktijk is gesloten op de landelijke feestdagen. We werken met aangepaste tijden in reguliere schoolvakantieperiodes. Uw gebruikelijke trainingstijd kan dan komen te vervallen.

De trainingen zijn voor eigen risico. Fysiotherapie Hatert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal, schade of letsel.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zoekt Fysiotherapie Hatert naar een redelijke oplossing.