Fysiotherapie Hatert, al ruim 50 jaar gevestigd aan de Geeresteinstraat, is een plek waar u terecht kunt met alle vragen die samenhangen met gezondheid, gezond leven en bewegen. Het team van Fysiotherapie Hatert zoekt, samen met u, naar een goed antwoord op de vraag.

Waar mogelijk doen we dit binnen onze organisatie, waarbij het fysiotherapeutisch domein in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd mag worden. We zijn niet bang voor een “kijkje over de schutting”, daar waar we de competenties hebben om mee te denken aan een antwoord op uw vraag. Indien nodig werken we samen met (of leiden we u naar) andere organisaties of voorzieningen, liefst zo veel mogelijk binnen de wijk Hatert. Want we geloven in kleinschalige, laagdrempelige voorzieningen dicht bij huis.

Fysiotherapie Hatert sluit actief aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, zeker als er raakvlak is met de lokale gezondheidszorg.

Wij staan bekend om onze actuele kennis, ervaring en betrokkenheid. Onze medewerkers zijn de beste garantie voor de kwaliteit van zorg; dat houdt in dat vertrouwen en verantwoordelijkheid gegeven wordt aan de medewerkers en geïnvesteerd wordt in hun scholing en zelfontwikkeling.

We werken met een hecht team dat deskundig is en onderling betrokken, verantwoordelijkheidsgevoel en humor heeft, naar elkaar luistert en van elkaar wil leren.

Kernwaarden

•    Open sfeer, welkom voelen
•    Voelbare betrokkenheid
•    Toegankelijk en laagdrempelig (“fysieke bereikbaarheid” en “openheid”)
•    Kwaliteit dienstverlening  (klantvriendelijk, vraaggericht, zorgvuldig, kritisch)
•    Generalist waar het kan / specialist waar het moet
•    Intentie tot samenwerken en ontwikkelen
•    Integriteit en eerlijkheid
•    Eigen verantwoordelijkheid
•    Je van jezelf bewust zijn en je bewust zijn van de anderen
•    Probleemoplossing en onderhandeling

Kwaliteit en Veiligheid

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie Hatert zijn opgenomen in het BIG-register en in het Kwaliteits Register Fysiotherapie (KRF). Voor inschrijving in deze registers moet een fysiotherapeut aan kwaliteitseisen voldoen. U kunt hierbij denken aan scholing, gedragsregels, behandelrichtlijnen, een klachtenprocedure en dergelijke.

Wij hechten veel waarde aan bij- en nascholing, samenwerken met andere disciplines en overleg met verwijzers. Ook zijn wij stageadres voor studenten van de opleiding voor fysiotherapie aan de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN).

Met regelmaat volgen al onze medewerkers een reanimatie-opleiding, inclusief het bedienen van een AED. Twee medewerkers zijn geschoold als Bedrijfshulpverlener (BHV’er).  Op onze beide locaties is een AED-apparaat beschikbaar.