De tarieven voor fysiotherapie en fysiotherapeutische specialisaties zijn contractueel vastgelegd en verschillen per zorgverzekeraar.

Wij hebben voor 2024 contracten met ALLE zorgverzekeraars. Wanneer de behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, gelden onderstaande tarieven.

Tarieven voor niet-gecontracteerde fysio / haptotherapie 2024:

Intake en onderzoek na verwijzing

51,50

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing)

60,00

Reguliere fysiotherapiebehandeling

40,00

Manuele therapie behandeling

53,75

Geriatrie fysiotherapie behandeling

53,75

Oedeemtherapie behandeling

53,75

Eenmalig consult + verslag huisarts

68,50

Haptotherapie behandeling

88,50

Bovenstaande tarieven gelden wanneer u onze praktijk bezoekt. Bij behandeling aan huis komt hier de volgende toeslag bovenop:

Aan huis

14,50

Wanneer u een gemaakte afspraak niet (tijdig) afzegt, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Tarieven en voorwaarden Fysiofitness vanaf 01-01-2024

Een abonnement voor één keer sporten per week kost 30 euro per maand. Twee keer sporten per week kost 57,75 euro per maand.

In het tarief is rekening gehouden met wettelijke feestdagen en andere vrije dagen. Er is geen restitutie van het abonnementsgeld bij ziekte of vakantie. Uitsluitend bij langdurige ziekte kunnen – na overleg – uitzonderingen worden gemaakt.  

Wanneer Fysiotherapie Hatert om organisatorische redenen een les annuleert, wordt dit verrekend met het abonnementsgeld.  

In vakantieperiodes geldt mogelijk een aangepast lesrooster. Dit wordt tijdig bekend gemaakt.  

Wanneer u uw abonnement wil opzeggen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen graag schriftelijk, via email of whatsapp.

Mensen met een minimum inkomen kunnen gebruikmaken van de Meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Stip Zuid kan u als dat nodig is helpen bij het aanvragen hiervan.

Wij behouden ons het recht voor om het tarief aan te passen. Dit wordt minimaal 1 maand van te voren gecommuniceerd.