De tarieven voor fysiotherapie en fysiotherapeutische specialisaties zijn contractueel vastgelegd en verschillen per zorgverzekeraar.

Wij hebben voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars BEHALVE met Zorg &Zekerheid. Wanneer de behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, gelden onderstaande tarieven.

Tarieven voor niet-gecontracteerde fysio / haptotherapie 2023:

Intake en onderzoek na verwijzing

49,50

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing)

57,75

Reguliere fysiotherapiebehandeling

38,50

Manuele therapie behandeling

51,70

Geriatrie fysiotherapie behandeling

51,70

Oedeemtherapie behandeling

51,70

Eenmalig consult + verslag huisarts

66,00

Haptotherapie behandeling

85,00

Bovenstaande tarieven gelden wanneer u onze praktijk bezoekt. Bij behandeling aan huis komt hier de volgende toeslag bovenop:

Aan huis

13,75

Wanneer u een gemaakte afspraak niet (tijdig) afzegt, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Tarieven Trainingen

Het tarief voor 1x per week sporten onder begeleiding bedraagt 28,50 euro per maand. Voor 2x per week sporten zijn de kosten 55 euro per maand. Dit abonnementsgeld wordt rond de 25e van de maand per automatische incasso geïnd.

Wij behouden ons het recht voor om het tarief aan te passen. Dit wordt minimaal 1 maand van te voren gecommuniceerd.

Wanneer u uw abonnement wil opzeggen, bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand.