De tarieven voor fysiotherapie en fysiotherapeutische specialisaties zijn contractueel vastgelegd en verschillen per zorgverzekeraar.

Wij hebben voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars BEHALVE met Zorg &Zekerheid. Wanneer de behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, gelden onderstaande tarieven.

Tarieven voor niet-gecontracteerde fysio / haptotherapie 2023:

Intake en onderzoek na verwijzing

49,50

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing)

57,75

Reguliere fysiotherapiebehandeling

38,50

Manuele therapie behandeling

51,70

Geriatrie fysiotherapie behandeling

51,70

Oedeemtherapie behandeling

51,70

Eenmalig consult + verslag huisarts

66,00

Haptotherapie behandeling

85,00

Bovenstaande tarieven gelden wanneer u onze praktijk bezoekt. Bij behandeling aan huis komt hier de volgende toeslag bovenop:

Aan huis

13,75

Wanneer u een gemaakte afspraak niet (tijdig) afzegt, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Tarieven Trainingen

Een abonnement voor één keer sporten per week kost 28,50 euro per maand. Twee keer sporten per week kost 55 euro per maand. Bij het bepalen van het lesgeld is al rekening mgehouden met een incidentele vrije dag ivm landelijke feestdagen.

Het abonnementsgeld wordt rond de 25e van iedere maand via automatische incasso geïnd. Eén keer per jaar kan het abonnement gedurende een maand worden stopgezet ivm vakantie. Dit graag tijdig doorgeven! Bij opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Wanneer u rond moet komen van een minimum-inkomen, kan het zijn dat u gebruik kunt maken van de meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen. Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen daarvan, dan kunt u terecht bij Stip Zuid.

Wij behouden ons het recht voor om het tarief aan te passen. Dit wordt minimaal 1 maand van te voren gecommuniceerd.