Revalidatie na corona (Covid-19) Nijmegen

De meeste mensen die besmet raken met het corona-virus krijgen gelukkig weinig klachten. Maar soms kan het virus zorgen voor ernstige klachten en zelfs voor overlijden. Mensen die een zware variant van corona hebben gehad, en die in het ziekenhuis of zelfs op de IC zijn beland, hebben vaak begeleiding nodig bij de revalidatie. Wij bij Fysiotherapie Hatert Nijmegen kunnen u hierbij helpen bij revalidatie na corona.

Fysiotherapie bij corona / Covid-19 / PICS

Een langdurige periode van ziek zijn en ziekenhuisopname kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en het welbevinden.

Het Coronavirus heeft bijvoorbeeld invloed op de longfunctie; als gevolg van een longontsteking ontstaat vaak littekenweefsel. Dit leidt tot benauwdheidsklachten en kortademigheid bij inspanning.

Door het langdurig in bed liggen en door de slaapmedicatie die tijdens evt. beademing wordt gegeven, ontstaat spierzwakte. Bij een ernstige ontsteking kunnen ook stoffen vrijkomen die een schadelijke werking hebben op spieren en zenuwen. Door de spierzwakte hebben mensen grote moeite met dagelijkse activiteiten als lopen, eten en zelfzorg. Fysiotherapie tijdens de opname en na het ontslag uit het ziekenhuis is nodig om het herstel te bevorderen.

Daarnaast leidt het doormaken van een ernstige ziekte en langdurige ziekenhuisopname vaak tot cognitieve en psychische klachten, zoals geheugen- en concentratiestoornissen en angstklachten. Er kan sprake zijn van het Post Intensive Care Syndroom (PICS), zowel bij de patiënt zelf als bij zijn of haar naasten.

Nieuwe ziekte

Bij een nieuw ziektebeeld, zoals na een Corona-besmetting, is er nog veel niet bekend over wat de beste nabehandeling is. Wij houden de aanbevelingen en literatuur nauwlettend in de gaten (onder meer vanuit het REACH-project) en delen onze ervaringen met andere fysiotherapeuten en zorgprofessionals. Op deze manier werken wij steeds volgens de meest recente inzichten.

Samenwerken

Bij complexe ziektebeelden is het belangrijk om met meerdere disciplines samen te werken; iedere expert draagt zo vanuit zijn of haar specialisme bij aan de beste behandeling. In het geval van revalidatie na corona kan dit gaan om de long- of geriatriefysiotherapeut, maar ook om de haptotherapeut of leefstijlcoach. Daarnaast werken we samen met specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners, de diëtisten van Profitt en de ergotherapeuten van Ergotherapie in de Wijk. Zij zijn ook werkzaam op onze locatie in de Geeresteinstraat. Goede zorg, dichtbij. Dat is waar wij voor staan!

Fysiotherapeut gespecialiseerd in Corona / Covid-19: Sofie Wollaars (longfysio).

Meer weten of een afspraak maken?

U kunt contact opnemen via telefoonnummer 024-3557438 of onderstaand aanmeldformulier gebruiken

Praktijk bellenOnline aanmelden