Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden.

Let op: in 2023 hebben wij geen contract met Zorg&Zekerheid afgesloten. Wanneer u bij hen verzekerd bent, ontvangt u van ons de factuur. Deze kunt u zelf bij Zorg&Zekerheid indienen. Afhankelijk van uw pakket krijgt u (een deel van) de factuur vergoed. Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij in 2023 wel een contract.

Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat. Ook bij claudicatio intermittens (“etalagebenen”) en COPD zijn er, afhankelijk van de ernst van de aandoening, mogelijkheden vanuit de basisverzekering. Mensen die last hebben van artrose aan heup of knie hebben ook recht op een aantal behandelingen vanuit de basisverzekering.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen indien nodig. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in de keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk de zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt vóór 1 januari de huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan soms een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Eigen risico

In de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risicogroepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed.

Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, kan een financieel risico vormen. Om die reden raden wij aan om u goed aanvullend te verzekeren.

Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

Vergoeding haptotherapie

De meeste zorgverzekeraars hebben Haptotherapie in hun verzekeringspakket opgenomen en daar wij als GZ- haptotherapeuten lid zijn van de Vereniging Van Haptotherapeuten gaan zij tot gedeeltelijke of gehele vergoeding over. Meer hierover kunt u hier lezen.