Op deze pagina vindt u informatie over onze betalingsvoorwaarden, privacystatement en klachtenregeling.

Bij het maken van een afspraak in onze praktijk, gaat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Wij vragen u dan ook deze door te lezen en eventuele vragen hierover aan ons te stellen.

Betalingsvoorwaarden

U bent altijd zelf verantwoordelijk om uit te zoeken of uw behandeling vergoed wordt door uw verzekering. Wanneer Fysiotherapie Hatert de behandelingen niet (volledig) bij de verzekeraar kan declareren, ontvangt u een factuur van ons. Wij hanteren hierbij de betalingsvoorwaarden van Medicas.

Onze betalingsvoorwaarden

Privacystatement

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Hatert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze Privacyverklaring

Klachtenregeling

Natuurlijk streven we er bij Fysiotherapie Hatert naar om de behandeling en het contact zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht hebt over de behandeling door de fysiotherapeut of over de manier waarop hij of zij met u om gaat. Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Heeft u een klacht?

Onze Klachtenregeling

Overige praktijkzaken

 • In de Wet Gebruik Burgerservicecenummer in de zorg (WBSN-Z) is vastgelegd dat zorgaanbieders het Burger Service Nummer (BSN) moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten verifiëren. Bij het maken van de eerste afspraak wordt daarom gevraagd een geldig identificatie document en uw verzekeringsbewijs mee te nemen.
 • Mocht er een wijziging zijn van verzekerings-, adres- of andere relevante gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door bij ons secretariaat.
 • Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vragen wij dit tenminste 24 uur van te voren door te geven (buiten openingstijden kan hiervoor het antwoordapparaat ingesproken worden , of kunt u een mail sturen). Zo kunnen wij de vrijgekomen tijd optimaal benutten. Zegt u niet tijdig af, dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.
 • Wij streven er naar dat u steeds door dezelfde therapeut behandeld wordt. In geval van ziekte of vakantie is dat niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor begrip.
 • Fysiotherapie Hatert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen in of rondom onze praktijk of trainingsruimte.
 • Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd is, fungeren wij als stageadres voor de opleiding tot fysiotherapeut (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN). Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of behandeling door een stagiaire, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
 • Wij streven ernaar op tijd te werken en vragen u dan ook op tijd te komen. Helaas kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Een uitlooptijd van maximaal vijf minuten vinden wij acceptabel. Wanneer u langer aan het wachten bent, wilt u zich dan even melden?
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van het personeel op. In de praktijk zijn ontruimingsplannen aanwezig.
 • Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Overige praktijkzaken

 • In de Wet Gebruik Burgerservicecenummer in de zorg (WBSN-Z) is vastgelegd dat zorgaanbieders het Burger Service Nummer (BSN) moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten verifiëren. Bij het maken van de eerste afspraak wordt daarom gevraagd een geldig identificatie document en uw verzekeringsbewijs mee te nemen.
 • Mocht er een wijziging zijn van verzekerings-, adres- of andere relevante gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door bij ons secretariaat.
 • Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vragen wij dit tenminste 24 uur van te voren door te geven (buiten openingstijden kan hiervoor het antwoordapparaat ingesproken worden , of kunt u een mail sturen). Zo kunnen wij de vrijgekomen tijd optimaal benutten. Zegt u niet tijdig af, dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.
 • Wij streven er naar dat u steeds door dezelfde therapeut behandeld wordt. In geval van ziekte of vakantie is dat niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor begrip.
 • Fysiotherapie Hatert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen in of rondom onze praktijk of trainingsruimte.
 • Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd is, fungeren wij als stageadres voor de opleiding tot fysiotherapeut (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN). Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of behandeling door een stagiaire, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
 • Wij streven ernaar op tijd te werken en vragen u dan ook op tijd te komen. Helaas kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Een uitlooptijd van maximaal vijf minuten vinden wij acceptabel. Wanneer u langer aan het wachten bent, wilt u zich dan even melden?
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van het personeel op. In de praktijk zijn ontruimingsplannen aanwezig.
 • Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Onze medewerkers staan u graag te woord.