De hersenen zijn een ingewikkeld orgaan. Ze zijn bepalend voor wie wij zijn en regelen ons doen en laten. Ze zorgen dat we kunnen lopen en praten, denken en leren, lachen en huilen. Ze zorgen voor het regelen van alle functies in het lichaam en bepalen ook wat we voelen en hoe we ons gedragen.

Hersenletsel

Wanneer er hersenletsel ontstaat, bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval, noemen we dat Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hierbij kunt u denken aan:

  • CVA (Cerebro Vasculair Accident, ook wel “beroerte” of “hersenbloeding” genoemd)
  • MS (Multiple Sclerose)
  • Parkinson / Parkinsonisme
  • Dementie
  • ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  • Hersentumor
  • Schade door een ongeval

NAH kan het functioneren in het dagelijks leven ernstig beïnvloeden en de zelfredzaamheid beperken.

Fysiotherapie bij NAH

De fysiotherapeutische behandeling bij NAH is gericht op het herleren of behouden van functies en vaardigheden. Ook het onderhouden of verbeteren van fysieke vermogens (zoals kracht, uithoudingsvermogen en balans) kan een doel zijn. Daarnaast werken we aan het voorkomen van complicaties.

De gespecialiseerde fysiotherapeut stelt samen met u de behandeldoelen waaraan gewerkt wordt. Afhankelijk van die doelen, vindt de behandeling in één van onze praktijkruimtes of bij u thuis plaats. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er buiten of op uw werk geoefend wordt.

Voorzieningen en behandelprogramma’s

Onze praktijk beschikt over de nodige voorzieningen om iemand met NAH adequaat te kunnen behandelen. Zo kunnen we kiezen voor een rustig tijdstip of een prikkelarme behandelruimte als dat nodig is. Ook hebben we een zgn. Motomed: een hometrainer (voor zowel arm- als beenbewegingen) met elektrische ondersteuning, die bij veel NAH goed werkt.

We maken gebruik van oefenprogramma’s zoals PWR! training voor parkinsonpatienten of de RGM methode, een oefenmethode op muziek, geschikt voor iedereen met NAH.

Samenwerking

Complexe aandoeningen als NAH behandel je in de regel niet alléén. Daar waar nodig hebben we goede contacten met andere disciplines, zoals ergotherapeuten, logopedisten, thuiszorg, afdelingen neurologie van de ziekenhuizen, huisartsen en dietisten.

We zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, MS-Zorgnetwerk, CVA netwerk Nijmegen, Geriatrienetwerk.

Onze neurorevalidatie-specialist: Marlies van Pelt

Onze geriatrisch fysiotherapeuten (i.o.):  Femke Roozen en Luuk Razing

Neurorevalidatie Fysiotherapie Hatert
Neurorevalidatie - Fysiotherapie Hatert

Wil u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel met onze praktijk voor meer informatie en het maken van een afspraak.
Of meld u online aan, dan bellen wij u terug.

Praktijk bellenOnline aanmelden