Neurorevalidatie Fysiotherapie

De hersenen zijn een ingewikkeld orgaan. Ze zijn bepalend voor wie wij zijn en regelen ons doen en laten. Ze zorgen dat we kunnen lopen en praten, denken en leren, lachen en huilen. Ze zorgen voor het regelen van alle functies in het lichaam en bepalen ook wat we voelen en hoe we ons gedragen. Fysiotherapie Hatert verzorgt neurorevalidatie, fysiotherapie bij mensen met neurologische aandoeningen. 

Hersenletsel & neuromusculaire aandoeningen

Wanneer er hersenletsel ontstaat, bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval, noemen we dat Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Er bestaat ook een scala aan neuromusculaire aandoeningen (“zenuw-spier-ziekten”/ NMA).

Een paar voorbeelden:

  • CVA (Cerebro Vasculair Accident, ook wel “beroerte” of “hersenbloeding” genoemd)
  • MS (Multiple Sclerose)
  • Parkinson / Parkinsonisme
  • Dementie
  • ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  • Hersentumor
  • Schade door een ongeval (zoals post commotioneel syndroom)

NAH en NMA kunnen het functioneren in het dagelijks leven ernstig beïnvloeden en de zelfredzaamheid beperken.

Fysiotherapie bij NAH en NMA

De fysiotherapeutische behandeling is gericht op het herleren of behouden van functies en vaardigheden. Ook het onderhouden of verbeteren van fysieke vermogens (zoals kracht, uithoudingsvermogen en balans) kan een doel zijn. Daarnaast werken we aan het voorkomen van complicaties.

De gespecialiseerde fysiotherapeut stelt samen met u de behandeldoelen waaraan gewerkt wordt. Afhankelijk van die doelen, vindt de behandeling in één van onze praktijkruimtes of bij u thuis plaats. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er buiten of op uw werk geoefend wordt.

Voorzieningen en behandelprogramma’s

Onze praktijk beschikt over de nodige voorzieningen om iemand met NAH adequaat te kunnen behandelen. Zo kunnen we kiezen voor een rustig tijdstip of een prikkelarme behandelruimte als dat nodig is. Ook hebben we een zgn. Motomed: een hometrainer (voor zowel arm- als beenbewegingen) met elektrische ondersteuning, die bij veel NAH en NMA goed werkt.

We maken gebruik van oefenprogramma’s zoals PWR! training voor parkinsonpatienten of de RGM methode, een oefenmethode op muziek.

Samenwerking

Complexe aandoeningen als NAH en NMA behandel je in de regel niet alléén. Daar waar nodig hebben we goede contacten met andere disciplines, zoals ergotherapeuten, logopedisten, thuiszorg, afdelingen neurologie van de ziekenhuizen, huisartsen en dietisten.

We zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, MS-Zorgnetwerk, CVA netwerk Nijmegen, Geriatrienetwerk.

Onze neurorevalidatie-specialist: Marlies van Pelt

Onze geriatrisch fysiotherapeuten:  Femke Roozen en Luuk Razing

Een fysiotherapeut behandelt een man op een yogabal voor neurorevalidatie
Een man met een neurologische aandoening zit op een hometrainer en doet oefeningen

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel met onze praktijk voor meer informatie en het maken van een afspraak.
Of meld u online aan, dan bellen wij u terug.

Praktijk bellenOnline aanmelden