Breng het brein in beweging!

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een oefenmethode voor de hersenen. Op het ritme van muziek worden beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) gestimuleerd. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Omdat er tijdens het oefenen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet. Dit kan zorgen voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

Een belangrijk aspect van de RGM is het plezier dat deelnemers beleven aan de oefeningen. Er is aangetoond dat iemand makkelijker nieuwe vaardigheden aanleert als ze er daar plezier in hebben. Bovendien wordt aangenomen dat er, tijdens het oefenen, extra neurotransmitters zoals endorfine, serotonine en dopamine aangemaakt worden, die zorgen voor een goede stemming en voor het gemakkelijker kunnen aanleren van nieuwe bewegingen.

Voor wie is RGM?

Er zijn veel doelgroepen die baat kunnen hebben bij RGM. Bij Fysiotherapie Hatert kunt u terecht voor deze training als u te maken heeft met de ziekte van Parkinson, de gevolgen van een CVA, Niet Aangeboren Hersenletsel (zoals contusio, post commotioneel syndroom) of bijvoorbeeld na chemotherapie.

Effecten van deze training

Mensen die enige tijd de RGM-training volgen geven de onder meer de volgende effecten aan:
– Toename concentratie
– Verhoging denksnelheid
– Verbetering van spraak
– Verbetering van geheugen
– Toename van energie
– Toename van belastbaarheid
– Verbetering van stemming
– Betere balans

Vergoeding RGM

Wanneer er een medische indicatie is, wordt de RGM training individueel gegeven en kan de behandeling door uw zorgverzekering vergoed worden. Dit is afhankelijk van de indicatie en van uw (aanvullende) verzekering. Als u hier vragen over heeft, zoeken wij dit graag voor u uit.

Onze RGM-practitioner is Marlies van Pelt