Breng het brein in beweging!

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een gestructureerde, multisensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) te stimuleren. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Omdat er tijdens het oefenen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet. Dit kan zorgen voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

Een belangrijk aspect van de RGM is het plezier datdeelnemers beleven aan de oefeningen. Aangetoond is inmiddels dat iemand gemakkelijker nieuwe vaardigheden aanleert als daar plezier aan beleefd wordt. Bovendien wordt aangenomen dat er, tijdens het oefenen, extra neurotransmitters zoals endorfine, serotonine en dopamine aangemaakt worden, die zorgen voor een goede stemming en voor het gemakkelijker kunnen aanleren van nieuwe bewegingen.

Voor wie?

Er zijn veel doelgroepen die baat kunnen hebben bij RGM. Bij Fysiotherapie Hatert kunt u terecht voor deze training als u te maken heeft met de ziekte van Parkinson, de gevolgen van een CVA, Niet Aangeboren Hersenletsen of bijvoorbeeld na chemotherapie.

Effecten

Mensen die enige tijd de RGM-training volgen geven de onder meer de volgende effecten aan:
– Toename concentratie
– Verhoging denksnelheid
– Verbetering van spraak
– Verbetering van geheugen
– Toename van energie
– Toename van belastbaarheid
– Verbetering van stemming
– Betere balans

Vergoeding

Wanneer er een medische indicatie is wordt de RGM training individueel gegeven en wordt de behandelingbij uw zorgverzekeraar gedeclareerd (mits u hiervoor verzekerd bent).

Onze RGM-practitioner is Marlies van Pelt