Klachtenregeling

Natuurlijk doen jij en jouw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de behandeling door de  fysiotherapeut of over de manier waarop hij of zij met je om gaat. Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betreffende fysiotherapeut of contact op te nemen met één van de praktijkhouders (Wilbert Razing of Marlies van Pelt).

Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om de klacht aan de orde te stellen; een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld je partner, een familielid of iemand anders die je vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kan je terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kan je ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kan je bij drie instanties terecht: De Klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege.

Welke instantie je kiest, is afhankelijk van het doel dat je wil bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie de klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als je een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw klacht om.

Voor meer informatie kan je hier terecht.