• Veel informatie over fysiotherapie in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder, kunt u vinden in onze praktijkfolder. Wanneer u deze niet hebt ontvangen, vraag er dan naar.
  • In de Wet Gebruik Burgerservicecenummer in de zorg (WBSN-Z) is vastgelegd dat zorgaanbieders het Burger Service Nummer (BSN) moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten verifiëren. Bij het maken van de eerste afspraak wordt daarom gevraagd een geldig identificatie document en uw verzekeringsbewijs mee te nemen.
  • Mocht er een wijziging zijn van verzekerings-, adres- of andere relevante gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door bij ons secretariaat.
  • Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vragen wij dit tenminste 24 uur van te voren door te geven (buiten openingstijden kan hiervoor het antwoordapparaat ingesproken worden , of kunt u een mail sturen). Zo kunnen wij de vrijgekomen tijd optimaal benutten. Zegt u niet tijdig af, dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.
  • Wij streven er naar dat u steeds door dezelfde therapeut behandeld wordt. In geval van ziekte of vakantie is dat niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor begrip.
  • Fysiotherapie Hatert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen in of rondom onze praktijk of trainingsruimte.
  • Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd is, fungeren wij als stageadres voor de opleiding tot fysiotherapeut (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN). Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of behandeling door een stagiaire, dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.
  • Wij streven ernaar op tijd te werken en vragen u dan ook op tijd te komen. Helaas kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Een uitlooptijd van maximaal vijf minuten vinden wij acceptabel. Wanneer u langer aan het wachten bent, wilt u zich dan even melden?
  • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van het personeel op. In de praktijk zijn ontruimingsplannen aanwezig.
  • Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Onze medewerkers staan u graag te woord.