Huisregels

Veel informatie over fysiotherapie in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder, kan je vinden in onze praktijkfolder. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, vraag er dan naar

In de Wet Gebruik Burgerservicecenummer in de zorg (WBSN-Z) is vastgelegd dat zorgaanbieders het Burger Service Nummer (BSN) moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten verifiëren. Bij het maken van de eerste afspraak wordt daarom gevraagd een geldig identificatie document en je verzekeringspasje of polisblad mee te nemen

Mocht er een wijziging zijn van verzekerings-, adres- of andere relevante gegevens, wil je dit dan zo snel mogelijk doorgeven bij ons secretariaat?

Indien je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, vragen wij dit tenminste 24 uur van te voren door te geven (buiten openingstijden kan je hiervoor het antwoordapparaat inspreken, of stuur een mail). Zo kunnen wij de vrijgekomen tijd optimaal benutten. Zeg je niet tijdig af, dan brengen wij de gereserveerde tijd in rekening

Wij streven er naar dat je steeds door dezelfde therapeut behandeld wordt. In geval van ziekte of vakantie is dat niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor begrip.

Fysiotherapie Hatert is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen in of rondom onze praktijk of trainingsruimte

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd is, fungeren wij als stageadres voor de opleiding tot fysiotherapeut (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN). Mocht je bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of behandeling door een stagiaire, dan kan je dit uiteraard kenbaar maken

Wij streven ernaar op tijd te werken en vragen je dan ook op tijd te komen. Helaas kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Een uitlooptijd van maximaal 10 minuten vinden wij acceptabel. Wanneer je langer aan het wachten bent, wil je je dan even melden?

Bij calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel op te volgen. In de praktijk zijn ontruimingsplannen aanwezig

TEN SLOTTE: mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten. Een van de medewerkers staat je graag te woord.